کابینت روشویی HD6000S

فول ست ۶۰۰۰S شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

جنس محصول

PVC