سینک گرانیتی ۳۲۰BM

سینک های گرانیتی زیبایی خاصی به آشپزخانه شما می دهند.

سینک های گرانیتی در طرح ها و رنگ های مختلف موجود می باشد .

۵۰*۱۱۶

گرانیت