کابینت روشویی H803

فول ست ۸۰۳ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

  • سفید طلایی
  • سفید نقره ای
  • کابینت :  ۴۵*۸۰
  • آینه     :  ۶۰*۸۰

PVC