کابینت روشویی HD1000

فول ست ۱۰۰۰ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

PVC