کابینت روشویی HD8000

فول ست ۸۰۰۰ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

  • مشکی طلایی
  • کابینت :  ۳۸*۴۶*۸۰
  • آینه     :  ۵۵*۸۰

PVC و شیشه