کابینت روشویی HD1002

فول ست ۱۰۰۲ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

  • مشکی طلایی
  • کابینت :  ۴۰*۴۶*۱۰۰
  • آینه     :  ۶۰*۱۰۰

PVC و شیشه