کابینت روشویی HD1200

فول ست ۱۲۰۰ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

  • سفید
  • طوسی
  • کابینت :  ۴۷*۶۰
  • آینه     :  ۷۰*۶۰

PVC