کابینت روشویی HD5000

فول ست ۵۰۰۰ شامل کابینت ، روشویی , آینه وباکس می باشد.

  • مشکی کرم
  • کابینت :  ۴۲*۱۵۵
  • آینه     :  ۵۵*۷۰

PVC