کابینت روشویی HD6000s

فول ست ۶۰۰۰ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

  • سفیدنقره ای
  • کابینت :  ۴۱*۴۵*۶۰
  • آینه     :  ۸۸*۱۹۰

PVC