کابینت روشویی HD6000G

فول ست ۶۰۰۰G شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

PVC