کابینت روشویی HD6016

فول ست ۶۰۱۶ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

  • کرم قهوه ای
  • کابینت :  ۴۵*۶۰
  • آینه     :  ۶۰*۷۵

PVC