کابینت روشویی HD6018as

فول ست ۶۰۱۸as شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

PVC