کابینت روشویی HD6018gl

فول ست ۶۰۱۸gl شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

PVC