کابینت روشویی HD6022

فول ست ۶۰۲۲ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

PVC