کابینت روشویی HD7000

فول ست ۷۰۰۰ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

PVC