کابینت روشویی HD7009

فول ست ۷۰۰۹ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

  • سفیدطلایی
  • کابینت :  ۴۰*۷۰
  • آینه     :  ۶۰*۹۰

PVC