کابینت روشویی HD8000

فول ست ۸۰۰۰ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

PVC