کابینت روشویی HD8001

فول ست ۸۰۰۱ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

PVC