کابینت روشویی هلا مدل HD8002 رنگ طوسی روشن

کابینت روشویی HD8002

فول ست ۸۰۰۲ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

PVC