کابینت روشویی HD8004 W

فول ست ۸۰۰۴ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

  • سفیدطلایی
  • کابینت :  ۴۹*۸۰
  • آینه     :  ۶۵*۸۰

PVC