کابینت روشویی HD8005

فول ست ۸۰۰۵ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

PVC