کابینت روشویی HD8500

فول ست ۸۵۰۰ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

PVC