کابینت روشویی HD9001

فول ست ۹۰۰۱ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

PVC