کابینت روشویی H610

فول ست ۶۱۰ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

  • سرمه ای طوسی
  • کابینت :  ۷۴*۴۰*۶۰
  • آینه     :  ۵۵*۷۰

PVC