کابینت روشویی H7005

فول ست ۷۰۰۵ شامل کابینت ، روشویی ، آینه و باکس می باشد.

  • گردویی سفید
  • کابینت :  ۴۵*۷۰
  • آینه     :  ۷۰*۵۵
  • باکس  :  ۷۰*۲۵

PVC