کابینت روشویی HD9000

فول ست ۹۰۰۰ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

  • طوسی
  • کابینت :  ۴۷*۹۰
  • آینه     :  ۶۵*۹۰

PVC