کابینت روشویی H950

فول ست ۹۵۰ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

  • آبی درباری و طرح چوب
  • کابینت :  ۷۳*۴۶*۹۸
  • آینه     :  ۷۰*۱۰۰

PVC