کابینت روشویی HD5001

فول ست ۵۰۰۱ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

  • آجری
  • ۸ رنگ دیگر دارد
  • کابینت :  ۵۰*۳۹*۵۰
  • آینه     :  ۷۵*۴۷

PVC با روکش کره ای