کابینت روشویی HD8007

فول ست ۸۰۰۷ شامل کابینت ، روشویی و آینه می باشد.

  • سفید و طرح چوب
  • کابینت :  ۳۵*۴۷*۶۰
  • آینه     :  ۸۰*۸۰

PVC